Elektromobilność eko uwzględnia produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych

Rozwój elektromobilności doskonale wpisuje się w ogólnoświatowy trend ochrony klimatu. Dotychczasowe podejście, które nie uwzględniało kontroli zużycia naturalnych zasobów kopalnych oraz beztroskie zanieczyszczanie środowiska wydzielającymi się w procesie spalania paliw kopalnych pyłów i gazów przechodzi dziś do historii. Czy samochody elektryczne staną się w przyszłości podstawowymi środkami transportu? Jakie warunki musi spełniać elektromobilność, aby być rzeczywiście eko?

Czym jest elektromobilność?

Produkcja i używanie aut elektrycznych jest silnym trendem, który ma na celu całkowite wyeliminowanie aut spalinowych, które w wyniku ich eksploatacji wydzielają do atmosfery szkodliwe pyły i gazy, w tym duże ilości dwutlenku węgla i tlenki azotu. Oprócz transportu osobowego, silniki napędzane elektrycznie montowane są także w zbiorowych środkach transportu w dużych miastach. Pojazdy napędzane poprzez silniki elektryczne są zero emisyjne, nie generują hałasu, przez co stanowią doskonałe narzędzie do walki z tym zjawiskiem w centrach metropolii. Samochody elektryczne są także doskonałym rozwiązaniem, które przyczynia się do eliminacji niekorzystnego zjawiska, jakim jest smog.

Czy elektromobilność zawsze znaczy eko?

Elektromobilność eko jest to kompleksowe rozwiązanie, które powoduje, że transport oparty na elektrycznych samochodach staje się w pełni zielony i przyczynia się do znaczącej redukcji dwutlenku węgla. Dotychczasowe auta elektryczne oczywiście są przyjazne środowisku, ale niestety do ich ładowania używa się energii elektrycznej pochodzącej ze spalania węgla, dlatego też takie rozwiązanie nie jest doskonałe.

W związku z powyższym wraz z rozwojem technologii silników elektrycznych potrzebny jest także rozwój infrastruktury ładującej opartej na odnawialnych źródłach energii. Przydomowe stacje ładujące samochody elektryczne z powstającego prądu fotowoltaicznego są doskonałym rozwiązaniem, które czyni transport mobilny w pełni przyjaznym dla środowiska.

Domowe stacje fotowoltaiczne do ładowania samochodu

Domowa sieć produkująca energię elektryczną oparta jest na panelach fotowoltaicznych. Panele te wykorzystują w pełni odnawialną i bezkosztową energię promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej do obsługi gospodarstwa domowego. Bardzo często energia ta wytwarzana jest w pewnej nadwyżce, która oddawana jest do sieci publicznej i zwracana w razie potrzeby, wiąże się to jednak z opłatami za magazynowanie. Właściciele aut elektrycznych mogą tę nadwyżkę wykorzystać do ładowania akumulatora obecnego w aucie. Ładowanie jest więc szybkie, zielone i darmowe.